bH. građani kredite uzimaju i po kamatnoj stopi od 40%

Sve manje je građana BiH koji podižu kredite kako bi riješili stambeno pitanje ili pokrenuli biznis, dok je sve više onih koji se zadužuju kod banaka samo da bi preživjeli, piše Večernji list BiH.

Zaduženost u bankama
Tako su bh. građani krajem prošle godine kod banaka bili zaduženi za 8,61 milijardu KM, kazali su iz Centralne banke BiH. Radi se o kreditima stanovništva kod komercijalnih banaka. Radi boljeg uvida u razinu zaduženosti građana, treba napomenuti kako proračun FBiH za ovu godinu iznosi 2,88 milijardi KM. To znači da su građani podigli kredita u iznosu koji se poklapa sa skoro tri godišnja proračuna FBiH, i to samo kod komercijalnih banaka. Kada se uzme u obzir da u BiH, prema popisu stanovništva iz 2013., živi malo više od 3,5 milijuna ljudi, a zaduženost je viša od osam milijardi, dobije se podatak da je svaki građanin BiH zadužen za oko 2300 KM. U posljednjih 10 godina u BiH je došlo do snižavanja kamatne stope na kredite koje banke odobravaju građanima.

Ipak, kamate na kredite u RS i dalje su značajno veće nego u FBiH. Analize pokazuju da su efektivne kamatne stope u RS veće i do jedan posto, što je rezultat većih naknada za obradu kredita i godišnjih naknada za vođenje istoga. Ekonomisti objašnjavaju da je ovakva razlika posljedica niza ekonomskih i financijskih parametara, prije svega nepovoljnije ekonomske situacije u RS.

Mikrokreditne organizacije
Sve ovo se odnosi na kreditno sposobne građane s redovitim i, za bh. uvjete, solidnim mjesečnim prihodima. Oni koji ne spadaju u tu kategoriju za prijeko potrebni novac prinuđeni su kredite tražiti u mikrokreditnim organizacijama i plaćati vrtoglave kamatne stope. Da je takvih sve više, govori podatak da su mikrokreditne organizacije u FBiH prošle godine zaradile 18,6 milijuna maraka, što je za 2,2 milijuna odnosno 13 posto više nego godinu ranije. Prosječne efektivne kamatne stope na kratkoročne kredite na kraju prošle godine iznosile su 28,03 posto, a na dugoročne 24,13 posto, prenosi Biznisinfo.ba. Najveće prosječne kamate na kratkoročne kredite imao je MKF Melaha od 48,21 posto, a najniže MKF Partner od 13,63 posto. Najveće prosječne kamatne stope na dugoročne kredite također su u Melahi – 39,38%, a najniže u Prvoj islamskoj mikrokreditnoj fondaciji od 12,23%.