Posušje: Granični prijelaz Osoje se mora završiti u ovoj godini !

U srijedu,  7. 3. 2018., održan je radni sastanak članova Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP) na čelu s predsjednikom Udruge Ivanom Pavkovićem i predsjednikom Upravnog odbora Damirom Vicanom i Općinskog načelnika Branke Bage, predsjednika OV Ivana Lončara i voditelja određenih općinskih službi.

Na sastanku se razgovaralo o više važnih tema iz područja gospodarstva s ciljem stvaranja povoljnijih uvjeta poslovanja u općini Posušje. Prva tema razgovora je bila rekonstrukcija-izgradnja graničnog prijelaza Osoje i to je, zajednički je zaključak načelnika i gospodarstvenika, u ovom momentu, najvažnije pitanje, kako za gopsodarstvo Posušja tako i za sve stanovnike općine Posušje. Već pet godina gospodarstvenici okupljeni u posušku udrugu i načelnik Bago, što samostalno, što zajednički, čine sve zakonski dopuštene radnje da se sredstva za izgradnju graničnog prijelaza, s više prometnih trakova u oba smjera, s pratećim objektima, osiguraju u državnom proračunu. Medjutim, do toga nije došlo, pa tako ta sredstva nisu planirana ni u proračunu za 2018. godinu, iako su odgovorni i ovlašteni za osiguranje navedenih sredstava to više puta obećavali. Nažalost, tako je bilo i prošlih godina.

Udruga gospodarstvenika Posušje i Općinski načelnik, sa suradnicma, će uskoro organizirati jedan sastanak u Posušju na koji će biti pozvani svi relevantni predstavnici institucija  na razini države, federacije i županije samo s jednom točkom dnevnog reda: Rješavanje graničnog prijelza Osoje. Ako i nakon toga očekivani rezultati izostanu, poduzet ćemo neke druge mjere i aktivnosti na koje ćemo pozvati sve Posušanke i Posušane, jedinstveni je zaključak svih nazočnih.

U nastavku sastanka razgovaralo se o prijedlozima gospodarstevnika da se Odluka o porezu na tvrtku izmjeni, tako da određene djelatnosti, a posebice gospodarstvenici u prvih nekolko godina poslovanja, dobiju određene poticaje i tako im se smanji naknada za porez na tvrtku.

Nakon više različitih prijedloga zaključeno je da će stručne službe općinskog načelnika uraditi nacrt nove odluke i nakon toga pozvati predstavnike UGP-a na dogovor oko ovog pitanja. Isto tako, zaključeno je da valja naći neki način poticajnih mjera kod plaćanja poreza na tvrtku, ali pri tome voditi računa da se prihodi općinskog proračuna značajno ne umanje.

Rasprava po prijedlogu UGP-a da se izjednače uvjeti kupnje građevinskog zemljišta izvan poslovnih zona s uvjetima kupnje u poslovnim zonama, završila je zaključkom da se smanjenjem naknada kod ishođenja građevinske dozvole urade određeni poticaji za sve investitore na području općine Posušje. Ovaj prijedlog predstavnika općine gospodarstvenici su ocijenili kao dobar i prihvatili odazvati se na ponovni razgovor nakon što općinske službe urade određeni nacrt ovih izmjena.

Prijedlog UGP-a da se postavljanje naziva, reklamnih natpisa i ploča na privatnim objektima, do određene površine, izuzmu od obveze ishođenja lokacijske dozvole, prihvaćen je i po tom pitanju uradit će se određen izmjene Odluke o komunalnom redu.

Zadovoljstvo nam je, ispred UGP-a, istaknuti obostrano razumijevanje i konstruktivnu raspravu koja je vođena po svim temama razgovora na ovom sastanku. Ovo je dobar primjer i dokaz da se do rezultata može doći samo razgovorom, međusobnim uvažavnjem, direktnim i otvorenim razgovorom o svim pitanjima, pa tako i o onima o kojima imamo potpuno različito mišljenje, jer različito mišljenje ne znači biti „protiv“ nekoga ili nečega.