ZAVRŠENE EPSILONOVE PRIPREME IZ MATEMATIKE

U subotu 3. siječnja su završene Epsilonove pripreme iz matematike za državnu maturu. Cilj priprema je bio potaknuti društveno odgovorno obrazovanje te pomoći maturantima u svladavanju gradiva iz matematike i ublažavanju stresa kojeg sa sobom nosi sama državna matura.

Na pripremama je sudjelovalo preko 20 maturanata, koji su ovisno o željama, bili raspoređeni u grupe za višu i nižu razinu. Pripreme su organizirali i vodili posuški studenti matematike, fizike i tehničkih znanosti iz Mostara, Splita i Zagreba.

Nadamo se kako su ove pripreme bar malo pomogle našim maturantima te ih ohrabrile u daljnjem učenju i pripremi za državnu maturu.

udrugaepsilon.com